Met gerichte oogspiertraining en meer lichaamsbewustzijn kan je de linker en rechter hersenhelften, het denken en het voelen, beter in balans brengen. Door je ogen te trainen laat het lichaam zien waar jouw belemmerende vaste gewoontes, stress, verstijving en blokkades zitten. Deze reflexen en overlevingsmechanismen zijn als vaste gedragspatronen onbewust en worden door je brein niet langer gecontroleerd. Vandaar dat je in jouw dagelijks leven steeds dezelfde situaties, valkuilen en blinde vlekken tegenkomt. Daarom is gedragsverandering zo moeilijk en blijven dezelfde emoties, ergernissen, stress en onnodige spierspanningen bestaan. Hardnekkige patronen, trauma’s, verslaving, onverwerkte emoties en ongezonde overtuigingen kunnen met een eenvoudige training worden doorbroken om blijvend te verdwijnen uit je lijf en leven.